Teknoloji

Drenaj

Su tahliye

Delinme

Baskılı kazık kalıplama
sistemlerinin değiştirilmesi

sistemleri contası

yöntemi ile tıkanma
sistemlerinin değiştirilmesi

sistemleri contası

yöntemi ile tıkanma

 

Kazısız yöntem

Rusya Federasyonu’nda 100-400 mm çapa sahip cadde ve mahalle içi su ağlarının toplam uzunluğu 1550 bin km’dir. Bundan aşınan ve değiştirilmesi gereken – 464,5 bin km’dir. Her sene bu rakam 31 bin km artmaktadır, ve onlardan ancak 9-10 bin km değiştirilmektedir. Problem - yeraltı teknik iletişimlerinin sorunlu durumundan kaynaklanan büyük maddi kayıplardır. Onların durumu yeraltı sular seviyesinin yükselmesine ve şehir alanlarının taşılmasına neden oluyor. Bu ise binaların, yapıların ve yolların cökmelerine, su dengesinin bozulmasına ve toprkaların atık sularla kirlenmesine sebep olabilir. Bir kaç şehirde su sistemlerinde su kaçması 50% ulaşmaktadır. F. F. Erisman Hijyen Enstitüsü verilerine göre günlük sızıntılar nüfus sağlığını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Geleneksel kazı ile yapılan su ağlarının değişimi zor, çok yer kapsar ve büyük şehirlerinin merkezlerinde uygulanamaz. Bu problemin çözümü çağdaş kazısız teknolojilerin kullanılmasınında görünmektedir. Bu yakın senelerde zor ve yüksek maliyetli kazı işlerinin, yollarının ve caddelerin kapatılmasını uygulamadan kaldırılmasını sağlayabilir.

TEKNOLOJİNİN AVANTAJLARI:

  • Hazırlık ve final çalışmalarının asgari kapsamı ve maliyeti
  • Ekipmanların çok çeşitli çaplarda çalışmalar için kullanılabilmesi;
  • Ekipmanların küçük boyutları mevcut kuyularda çalışmalar için uygun olması;
  • Uzun bölümlerinin değiştirilmesi;
  • Pahalı, kıt, ithal malzemeleri gerektirmez;
  • Rusya'nın iklim koşullarına uyarlanmış takımlar;
  • Enerji kaynağının hareketliliği (mobil bir kompresörden gelen basınçlı hava);

Bu yöndeki araştırmaları, teknik iletişimlerinin kazısız yöntemiyle değiştirilmesi ve döşenmesi için kullanılan ekipman takımlarının tasarımını, üretimini ve Rusya’nın bir çok bölgesindeki ve komşu ülkelerindeki tüketicilerine satışlarını yapan “Kombest” firması ürütmektedir. Bu teknolojiler Sibirya’daki Rusya Bilimler Akademisi’nin ileri giden bilim kurumlarından biri olan Maden Enstitüsü araştırmalarının üzerine temellendirilmektedir. Ayrıca, “Kombest” şirketi boru hatlarının rekonstrüksiyonunu  ve döşenmesini kendi güçleriyle de gerçekleştirmektedir.