Fore kazık şekillendirme

Fore kazık şekillendirme

Pnömatik delgilerle yapılan fore kazıklarının:

  • Yenilenen binalarda ve yapılarda kazık temellerinin düzenlenmesinde
  • Sıkıştırılan koşullarda ve çakma kazıklarının kullanılanmadığı  yerlerde
  • Höyük yamacı güçlendirmede
  • İstinad duvarının oluşturmasında
  • Topraklarının derin yoğunlaştırılmasında

kullanılması tavsiye edilir.

Pnömatik delgi ile toprakta oluşturulan kazıklar daha yüksek özgül taşıma kapasitesine sahip, çakma kazıklarından 2 – 2,5 kat daha yüksektir.

u9

Çalışma prensibi

Kazıklarının toprak içinde şekillendirilmesi, pnömatik delginin yarıkuru beton karışımı ile dolu boşluğa tekrarlanarak sokulmasıyla gerçekleşir. O sırada beton karışımı yoğunlaşarak boşluğun gövdesini oluşturup kenarlarına sıkıştırılır. Mevcut olan temelleri sağlamlaştırmak için hem dikey hem de eğimli kazıklar kullanılabilir.

Yükün çeşidine bağlı olarak kazıklar hem güçlendirilmiş hem güçlendirilmemiş olabilir. Kazık çapı 300 mm’ye ulaşabilir. Azami uzunluğu  toprak koşullarına bağlı olarak 10 m’ye ulaşabilir.

u10