Hakkımızda

Karmaşık ve dallanmış iletişim sistemi – çağdaş kentin ayrılmaz parçasıdır.
Yüzlerce kilometre uzunluğunda olan endüstri ve ev kullanım amaçlı boru hatları, telefon ve televizyon kabloları, hızla büyüyen geniş bir altyapıyı oluşturmaktadır. Sıkışık şehir koşullarında, bozulanı değiştirmek ve yeni iletişim ağları bölümlerini geleneksel (açık) yöntemle döşemek giderek daha zor ve bazen de imkansız hale gelmektedir. Bu arada, iletişim ağlarının durumu kritik noktaya yaklaşmaktadır. Ve su boru hatlarının çökmesi şehir alanlarının taşmasına neden olurken, endüstriyel boru hatlarının harap olması büyük bir felaketle tehdit etmektedir. Yeraltı suları ve topraklar temizlenemez.

“Kombest” firmasının faaliyet alanı işin teknolojik şemalarının geliştirilmesi, boru hatlarının kazısız değişimi ve kurulması için kullanılan ekipman takımlarının oluşturulması ve seri üretimidir. Teknolojiler ve ekipman takımları Rusya Federasyonu ve yabancı ülkelerin patentleriyle korunmaktadır. “Şehir koşullarında drenaj ağlarının kazı işleri yapılmadan değiştirilmesi” çalışması 2000 yılında Rusya Hükümeti Ödülü’nü kazanmıştır.

“Kombest” firmasının teklif ettiği teknolojiler ve ekipmanlar:

 • Dökme demir, seramik, asbestli çimento, beton ve betonarme (drenaj) boru hatlarının polietilen boru hatlarına (630 mm çapa kadar) kazısız değiştirilmesinde kullanılan takımlar;
 • Çelik ve dökme demir (su tesisatı) boru hatlarının polietilen boru hatlarına (530 mm çapa kadar) kazısız değiştirilmesinde kullanılan takımlar;
 • Polietilen su boru hatlarının (400 mm çapa kadar) kazısız döşenmesinde kullanılan takımlar.
 • Çelik boru hatlarının (1400 mm çapa kadar) döşenmesinde (çakılmasında) kullanılan takımlar;
 • Çelik borularından oluşan (600 mm çapa kadar) kazık temellerinin daldırılmasında kullanılan takımlar;
 • Fore kazık (600 mm çapa kadar) şekillendirilmesinde kullanılan takımlar;

Ayrıca “Kombest” şirketi, farklı amaçlı teknik iletişimlerinin yenilenmesi ve döşenmesi, fore kazık şekillendirilmesi ve kazık temellerinin dallandırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalaranı kendi güçleriyle yürütmektedir. “Kombest” şirketinin uzmanları boru hatlarının sorunlu kısımlarındaki çalışmalarını yüksek kaliteli, garantili şekilde ve en kısa zamanda yapmaktadırlar.

Kullanım

İletişimlerin kazısız değiştirilmesi

Eski boruların yenilerine kazısız değiştirilmesi şehir inşaatı koşullarında fabrika alanlarında yeraltı iletişimleri rekonstrüksiyonu veya tadilatı esnasında yapılmaktadır. Geliştirilen teknoloji 100-350 mm çaplı çelik, dökme demir ve metal olmayan boru hatlarınnın 160-400 çaplı plastik boru hatlarına kazısız yöntemiyle değiştirilmesini sağlamaktadır. Bu teknolojide giriş kuyusunda yerleştirilen darbe mekanizmasına özel genişletici uç monte edilir. Makineye hava hortumu ve değişen boru hattı kısmından geçen vinç halatı bağlanır. Cihaz, değişen boru hattından geçerken, onu kırıp, kırıntıları toprağa bastırarak, yerinde oluşan boşluğa giriş kuyusunda bölümlerle yerleştirilen yeni boru hattını çekmektedir. 

Kullanılan ekipman

 • Talep edilen çapta pnömatik darbe makinesi
 • Genişletici
 • Çapa cihazı
 • 3 veya 5 ton çekme gücüne sahip pnömatik vinç
 • Plastik boruları birleştirme cihazı
 • Hava hortumlar takımı
 • Aletler ve yedek parça takımları

Sorunlu boru hatlarının kazısız değiştirilme şeması:

Pnömatik darbe makinesinin çalışma prensibi

Su tesisi ağlarının kazısız değiştirilmesi

Su tesisi ağlarının döşenme esnasında polietilen boruları kısımları sahada kaynaklanır. Önceden oluşturulmuş eğilimli montaj boşluğu yoluyla kısımlar çüküra sonra genişletilen boşluğa yerleştirilir. Montaj boşluğunu oluşturmak için özel başlangıç ünitesi gerekir.

Teknoloji ve ekipman takımı kanalizasyon ve su tesisi ağları bölümlerini kazısız döşeme için kullanılır. Başlangıçta, kuyuların olacağı yerlerdeki çukurların arasında ana boşluğu açılır. Boşluktan, bir ucu (çıkış kuyusunda yerleştirilen) vince diğeri ise pnömatik çekice bağlanan çekme halatı geçirilir. Pnömatik çekiç önünde yeni plastik boru hattını bağlayan cihazla genişletici bulunur. Basınçlı hava önceden vince sonra pnömötik çekice verildiğinde çalışma gövdesi darbe gücünü toprağa aktarıp onu yoğunlaştırarak ana boşluğu genişletir. Kanalizasyon ağlarının döşenmesi esnasında yeni oluşan boşluğa plastik boru hattı çekilir. Baru hattının ayrı bölümleri dişli bağlantıların vasıtasıyla giriş çüküründa birleştirilir.

aboutus2

Kullanılan ekipman:

 • Pnömatik darbe makinesi
 • Genişletici
 • Çapa cihazı
 • 3 veya 5 ton çekme gücüne sahip pnömatik vinç
 • Plastik boruları birleştirme cihazı
 • Hava hortumlar takımı
 • Aletler ve yedek parça takımları

 aboutus1