Drenaj ağlarının değiştirilmesi

Teknoloji çelik ve dökme demir boru hatlarının 80 mm’den 530 mm’ye kadar çaplı polietilen borularına kazısız yöntemiyle değiştirilmesini sağlamaktadır. Altı boyut çeşitli ekipman takımları geliştirilmiştir.

Çalışma prensibi

Çalışma kuyusunda yerleştirilen pnömatik çekiç üzerine, arkasına, önceden hazırlanmış olan, çalışma kuyusuna, kuyunun alt kısmı ile bağlanan eğilimli boşluktan çekilen yeni boru hattının birleştirilmesi bağlanan kenarlı genişletici monte edilir. Vinç halatı, kabul kuyusunda yerleştirilen çapa cihazı vasıtasıyla boru hattının değişen bölümünden geçerek pnömatik çekicin ön ucuna bağlanır. Pnömatik çekiç çalışırken vuruşu genişleticiye, sonra onun üzerinden eski boruya aktarılır. Geniletici hareketiyle eski borunun kırılması ve toprağın genişleticinin dış çapına kadar genişlenmesi gerçekleşir. Oluşan boşluk içine pnömatik çekiç hareketiyle boru kaynaklama ünitesi kullanımıyla birleştirilen yeni boru hattı çekilir. Pnömatik çekicin konstrüksiyonu, değişen bölümün uzunluğu 150 m’ye kadar olunca kırıcının istikrarlı çalışmasını sağlar, çalıştırılması vinç halatının çekilmesiyle yapılır. Atık enerji egzozu değişen boruya çıkar.

u1

u2

u2