Drenaj ağlarının değiştirilmesi

Teknoloji çelik, dökme demir, seramik, asbestli çimento, beton ve betonarme boru hatlarının mevcut olan yollardan kazısız yöntemiyle değiştirilmesini sağlamaktadır. 100 mm’den 600 mm’ye kadar çapı olan boru hatlarının değiştirilmesi için kullanılan dokuz boyut çeşitli ekipman takımları geliştirilmiştir. Bu teknoloji sorunlu boru hatlarını çaplarını 1,5 - 2 kat büyüterek değiştirilmesini sağlamaktadır.

Çalışma prensibi

Çalışma kuyusunda yerleştirilen pnömatik çekiç üzerine, arkasına yeni boru hattının kısımları bağlanan kenarlı genişletici monte edilir. Vinç halatı, kabul kuyusunda yerleştirilen çapa cihazı vasıtasıyla boru hattının değişen bölümünden geçerek darbe mekanizmasının ön ucuna bağlanır. Pnömatik çekiç çalışırken vuruşu genişleticiye, sonra onun üzerinden eski boruya aktarılır. Eski borunun kırılması ve toprağın genişleticinin dış çapına kadar genişlenmesi gerçekleşir. Oluşan boşluk içine pnömatik çekicin hareketiyle yeni boru hattı çekilir ve çalışma kuyusunda boru anahtarların vasıtasıyla kısımlarla eklenir. Boru hattının kullanım şekline göre çekme yöntemi de uygulanabilir. Teknoloji boru hattını kırmadan içine daha az çaplı polietilen borusunun döşenmesini sağlamaktadır.

u1

u2